IV. Tejágazati Konferencia
2014-11-26


A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2014. október 30-án rendezte meg a "Mérföldkő - Tagországi válaszlépések a tejágazat kihívásaira" címmel IV. Tejágazati konferenciáját. A konferencián elhangzott előadások, valamint az azokból készült kiadvány online elérhető és letölthető csakúgy, mint a konferenciát összegző szakmai beszámoló.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 2014. október 30-án rendezte meg a "Mérföldkő - Tagországi válaszlépések a tejágazat kihívásaira" címmel IV. Tejágazati konferenciáját

A rendezvényt követő szakmai beszámolóból tájékozódhatunk a találkozó részleteiről:

"Már hagyománynak számít, hogy minden évben megrendezzük a tejágazat éves konferenciáját. Ezeket a szakmai eseményeket igyekszünk logikusan egymásra épülve tematizálni. 2011-ben az Európai Unió tejpiaci szabályozásában bekövetkezett változásokat mutattuk be, illetve rávilágítottunk az úgynevezett „Tejcsomag” magyarországi aspektusaira.

2012-ben a kvótarendszer megszüntetésének témakörét jártuk körbe, kiemelten a várható hatásokra. Elmúlt évi rendezvényünkön pedig meghatároztuk közös céljainkat, konkrét intézkedési javaslatokat mutattunk be és részletes vitát folytattunk a magyar tejágazat jövőjéről.

Idei rendezvényünkön nemzetközi (holland, német, olasz) és hazai, neves kormányzati előadók segítségével kívántunk választ kapni a tejágazatot jelenleg leginkább foglalkoztató kérdésre, nevezetesen, hogyan érintheti a kvótakivezetés Európa országait és milyen válaszlépéseket terveznek az egyes tagállamok a várható hatások kezelésére.

A rendezvényre szóló meghívót (melyen a megállapodásnak megfelelően feltüntetésre került a Magyar Turizmus Zrt. és az Agrármarketing Centrum logója) mind nyomtatott formában, mind elektronikus úton eljuttattuk a meghívottak részére (a meghívó támpéldánya csatolva).

A meghívottak körét az alábbi ágazati szereplők alkották:
a Tej Terméktanács Elnökségének és Küldött Közgyûlésének tagjai, a Tej Terméktanács tejtermelő és tejfeldolgozó tagjai, a Tej Terméktanács pártoló és társult tagjai, a termelői csoportok képviselői, a mezőgazdasági termelői szövetkezetek (teszöv-ök) képviselői, az ország 50 legnagyobb tejtermelője (mind magán, mind társas termelők), a kormányzat és a hatóságok képviselői, a társszervezetek és egyéb szakmai szervezetek képviselői, a szakmai és napi sajtó munkatársai."    


A konferencián elhangzott előadások, valamint az azokból készült kiadvány az alábbi linken érhetők el letölthető formában: http://www.tejtermek.hu/konferencia

Forrás: Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács


Egervári Ildikó
marketing és kommunikáció